24 november 2017

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens | Etalagebenen is de dagelijkse term voor het moeilijke woord claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens
De term etalagebenen refereert aan patiënten die veelvuldig stilstaan voor etalages. Zij ondervinden bij het lopen pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen.De oorzaak van de vernauwing of afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de wand van de slagader en verkalking van de wand (atherosclerose). Roken is samen met suikerziekte verreweg de belangrijkste oorzaak hiervan. Er zijn echter ook wel mensen die nooit gerookt hebben en toch deze aandoening krijgen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof en dus meer bloed nodig. Bij gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, wat de krampende pijn veroorzaakt.

De behandeling van etalagebenen, is in eerste instantie looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. De behandeling is gericht op het vergroten van uw loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbelt. In de praktijk zien wij zelfs betere resultaten.
Wilt u meer informatie over de behandeling van Cladicatio intermittens neem dan contact op met ons voor een afspraak in de praktijk.